Hoppa till innehåll

Integritetspolicy

Adventory tar din integritet på största allvar och här har vi sammanställt hur vi hanterar dina personuppgifter.

Denna policy gäller för behandling av personuppgifter som Adventory (”företaget”, ”vi”, ”oss”, ”webbplatsen”) samlar in om dig (”besökare”, ”kund”, ”du”) för att fullfölja vår förpliktelse gentemot dig som kund.

Vilka personuppgifter vi samlar in

Adventory  sparar och behandlar uppgifter om dig för att kunna administrera och fullfölja avtalet mellan oss och dig som kund. Följande personuppgifter kan vi komma att behandla:
 • Namn
 • Personnummer
 • Adress
 • E-post
 • Telefonnummer
 • Betalningsuppgifter
 • Kundnummer
 • Orderinformation: ordernummer, produktnummer och orderhistorik
 • Tekniska uppgifter: IP-adress, cookies, inloggningsuppgifter

Cookies

Denna webbplats använder cookies för att hemsidan ska fungera och för att förbättra din användarupplevelse, t.ex för att kunna lägga varor i kundvagnen och för att betalfunktionen ska fungera. Dessa cookies tas bort efter två dagar.

Cookies används också för att ge oss besöksstatistik via Google Analytics i syfte att se hur hemsidan används. Statistiken ger oss information om antal besökare, vilka produkter som är populära och var besökarna kommer ifrån. Detta gör vi för att kunna förbättra din upplevelse av Adventory’s hemsida och produktutveckling.

Om du skapar ett konto eller loggar in kommer vi att skapa flera cookies för att spara information om din inloggning. Cookies för inloggning gäller i två dagar. Om du kryssar i ”Kom ihåg mig” kommer din cookie att finnas kvar i två veckor. Om du loggar ut från ditt konto kommer cookies för inloggning att tas bort.

Genom att fortsätta använda hemsidan accepterar du användandet av cookies i din webbläsare. Genom att begränsa eller helt stänga av cookies innebär det att du inte kommer att få full tillgång till webbplatsens alla sidor och du kommer heller inte kunna genomföra ett köp hos Adventory.

 

Varifrån vi inhämtar dina personuppgifter

Vi inhämtar dina personuppgifter enbart från dina aktiva handlingar på webbplatsen och ditt digitala avtryck av ditt besök på webbplatsen.

 • Vid besök på webbplatsen:
  IP-adress, cookies
 • Vid kontakt med kundtjänst och formulär:
  Information du själv lämnar t.ex. e-post, telefonnummer, namn, ditt meddelande
 • Vid skapande av konto hos oss:
  Namn, personnummer, adress, telefonnummer, e-post, kundnummer, orderhistorik
 • Vid betalning:
  Namn, betalningsuppgifter, ordernummer, adress

Varför vi behandlar dina personuppgifter

Adventory behandlar dina personuppgifter för att kunna fullfölja vår förpliktelse gentemot dig som kund. Uppgifterna behövs för att kunna hantera din beställning, leverans och kundtjänstkontakt. Samt för att kunna förbättra din kundupplevelse vid besök på webbplatsen och för att efterleva gällande lagar t.ex. bokföringslagen och distanshandelslagen.

Vilka vi delar dina personuppgifter med

Adventory behandlar dina personuppgifter med största försiktighet och dina uppgifter används endast av oss och betrodda tredje parter. Betrodda tredje parter är företag som vi anlitat för att kunna bedriva vår verksamhet och fullfölja de åtaganden och våra skyldigheter gentemot dig. Dessa agerar som personuppgiftsbiträden för att vi ska kunna driva hemsidan, skicka e-post, analysera besöksmönster för att förbättra din kundupplevelse på hemsidan, hantera betalningar, leverera produkter och hantera bokföring.
 

Hur länge vi behåller dina personuppgifter

Adventory behåller dina personuppgifter så länge som det behövs för att uppfylla ändamålet. Såvida det inte krävs längre lagringstid för att upprätthålla gällande lagkrav.

Vid besök av webbplatsen

 • Lagras: cookies, IP-adress, logginformation.
 • Rättslig grund: ett berättigat intresse för att skydda mot bedrägerier.
 • Vi sparar dina uppgifter: en månad.

Vid  behandling av köp och leverans

 • Lagras: namn, personnummer, adress, telefonnummer och e-post, IP-adress, betalningsuppgifter.
 • Rättslig grund: Fullgörande av avtal.
 • Sparar dina uppgifter: 3 år från ditt senaste köp.

Kontakt med kundtjänst och intresseanmälan för kommande produkter

 • Lagras: namn, personnummer, adress, telefonnummer och e-post, IP-adress, ordernummer och betalningsinformation, produktnummer.
 • Rättslig grund:  Distanshandel- och konsumentköplagen
 • Vi sparar dina uppgifter: 3 år från senaste kundkontakt med oss eller så länge vi är skyldiga att göra det enligt gällande lag.

Behandling av beställningshistorik

 • Lagras: beställningshistorik
 • Rättslig grund: bokföringslagen, konsumentköplagen
 • Vi sparar dina uppgifter: 7 år eller så länge som vi är skyldiga att sparar uppgifterna för att efterleva gällande lagkrav.

Dina rättigheter

Du har i enlighet med GDPR (General Data Protection Regulation) rätt att kontakta oss och begära underlag för de uppgifter vi har om dig och i vilket syfte personuppgifterna används. Du har rätt att begära rättelse av felaktiga uppgifter, begära att vi begränsar behandlingen, göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta omfattar inte uppgifter som vi är tvungna att spara av administrativa, legala eller säkerhetsändamål.  Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till Datainspektionen.

Du har när som helst rätt att återkalla ditt samtycke till behandling av dina personuppgifter. Ett återkallande påverkar inte lagligheten av behandlingen innan samtycke återkallas. Detta gör du enklast genom att kontakta gdpr@adventory.se.

Kontakt

Adventory AB, org. nr. 559359-9227, är personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter. Har du frågor eller anser att vi på något sätt har hanterat dina personuppgifter på ett olämpligt sätt vill vi att du snarast kontaktar oss. Du har också möjlighet att anmäla detta till Datainspektionen.

Kontakta personuppgiftsansvarig på
E-post: gdpr@adventory.se
Telefon: 076-398 87 79
Adress: Adventory, Björnmossegången 67, 135 34 Tyresö

Ändring av integritetspolicyn

Vi förbehåller oss rätten att uppdatera och ändra vår integritetspolicy. Om stora ändringar sker kommer vi meddela dig och uppmana dig att läsa igenom förändringar för att du ska vara rätt informerad om hur vi hanterar dina personuppgifter.

Senast uppdaterad 2024-06-17

Åter till det roliga!?